SALE !!! 40 % off in stock orders over $ 68.00 OR 50 % off in stock orders over $ 115.00

Практика ветеринарного врачаItems 1-27 of 27

Page
Карманный справочник ветеринарного врача

Карманный справочник ветеринарного врача

Karmannyi spravochnik veterinarnogo vracha
Item: 1175883
$40.57
shipped in 14-16 days
Анатомия домашних животных

Анатомия домашних животных

Anatomiia domashnikh zhivotnykh , Akaevskii Anatolii Ivanovich
Акаевский Анатолий Иванович
Item: 882489
$110.87
shipped in 14-16 days
Анатомия собаки и кошки

Анатомия собаки и кошки

Anatomiia sobaki i koshki , Amzel'gruber Verner
Амзельгрубер Вернер
Item: 942993
$117.25
shipped in 14-16 days
Экстренная помощь при неотл.состояниях собак и кош

Экстренная помощь при неотл.состояниях собак и кош

Ekstrennaia pomoshch' pri neotl.sostoianiiakh sobak i kosh , Artero Karlos Torrente
Артеро Карлос Торренте
Item: 1224738
$48.24
shipped in 14-16 days
Основные принципы хирургии собак и кошек

Основные принципы хирургии собак и кошек

Osnovnye printsipy khirurgii sobak i koshek , Beins Stefan
Бейнс Стефан
Item: 1227916
$232.27
shipped in 14-16 days
Мелкие домашние животные. Болезни и лечение

Мелкие домашние животные. Болезни и лечение

Melkie domashnie zhivotnye. Bolezni i lechenie , Bergkhof Peter K.
Бергхоф Петер К.
Item: 855555
$24.73
shipped in 14-16 days
Ветеринарная герпетология

Ветеринарная герпетология

Veterinarnaia gerpetologiia , Vasil'ev Dmitrii Borisovich
Васильев Дмитрий Борисович
Item: 973877
$104.47
shipped in 14-16 days
Справочник по инфекционным болезням собак и кошек

Справочник по инфекционным болезням собак и кошек

Spravochnik po infektsionnym bolezniam sobak i koshek , Gaskell R.M.
Гаскелл Р.М.
Item: 854384
$30.35
shipped in 14-16 days
Полный справочн.по вет.медиц.мелк. дом.жив.(Пер.)

Полный справочн.по вет.медиц.мелк. дом.жив.(Пер.)

Polnyi spravochn.po vet.medits.melk. dom.zhiv.(Per.) , Iin Sofiia
Йин София
Item: 956497
$91.69
shipped in 14-16 days
Терапия мелких домашних животных

Терапия мелких домашних животных

Terapiia melkikh domashnikh zhivotnykh , Kaizer Siuzanna E.
Кайзер Сюзанна Е.
Item: 854356
$59.75
shipped in 14-16 days
Грызуны и хорьки. Болезни и лечение

Грызуны и хорьки. Болезни и лечение

Gryzuny i khor'ki. Bolezni i lechenie , Kibl Emma
Кибл Эмма
Item: 854377
$124.92
shipped in 14-16 days
Скорая помощь и интенсив. терапия мелк.дом.животн.

Скорая помощь и интенсив. терапия мелк.дом.животн.

Skoraia pomoshch' i intensiv. terapiia melk.dom.zhivotn. , Makintair Duglas K.
Макинтайр Дуглас К.
Item: 854385
$117.25
shipped in 14-16 days
Атлас анатомии мелких домашних животных

Атлас анатомии мелких домашних животных

Atlas anatomii melkikh domashnikh zhivotnykh , Makkraken Tomas O.
Маккракен Томас О.
Item: 897923
$90.41
shipped in 14-16 days
Неотложн.кардиол.состояния у мелких домаш.животных

Неотложн.кардиол.состояния у мелких домаш.животных

Neotlozhn.kardiol.sostoianiia u melkikh domash.zhivotnykh , MakMaikl Maurin
МакМайкл Маурин
Item: 1019634
$66.13
shipped in 14-16 days
Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика

Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика

Klinicheskaia veterinarnaia laboratornaia diagnostika , Medvedeva M.A.
Медведева М.А.
Item: 858043
$46.96
shipped in 14-16 days
Анатомия продукт животных Практикум д/специалистов

Анатомия продукт животных Практикум д/специалистов

Anatomiia produkt zhivotnykh Praktikum d/spetsialistov , Oganov El'diiar Ormonovich
Оганов Эльдияр Ормонович
Item: 982899
$86.07
shipped in 14-16 days
Атлас анатомии домашних животных (цвет.)

Атлас анатомии домашних животных (цвет.)

Atlas anatomii domashnikh zhivotnykh (tsvet.) , Osipov Ivan Prokop'evich
Осипов Иван Прокопьевич
Item: 1138937
$176.68
shipped in 14-16 days
Болезни ушей собак и кошек.Клинич.случаи. Цв.атлас

Болезни ушей собак и кошек.Клинич.случаи. Цв.атлас

Bolezni ushei sobak i koshek.Klinich.sluchai. Tsv.atlas , Rodriges Pilar Sagredo
Родригес Пилар Сагредо
Item: 1215752
$78.91
shipped in 14-16 days
Болезни пищеварительной системы собак и кошек

Болезни пищеварительной системы собак и кошек

Bolezni pishchevaritel'noi sistemy sobak i koshek , Simpson Dzheims V.
Симпсон Джеймс В.
Item: 862352
$40.57
shipped in 14-16 days
Общий анализ мочи в ветеринарной медицине

Общий анализ мочи в ветеринарной медицине

Obshchii analiz mochi v veterinarnoi meditsine , Sink Karolin A.
Синк Каролин А.
Item: 966998
$72.52
shipped in 14-16 days
Болезни собак. Практическое руководство

Болезни собак. Практическое руководство

Bolezni sobak. Prakticheskoe rukovodstvo , Suter Peter F.
Сутер Петер Ф.
Item: 865588
$237.06
shipped in 14-16 days
Ветеринарная паразитология. Справочное руководство

Ветеринарная паразитология. Справочное руководство

Veterinarnaia parazitologiia. Spravochnoe rukovodstvo , Foreit Uil'iam Dzh.
Форейт Уильям Дж.
Item: 854364
$78.91
shipped in 14-16 days
Экстренная и интенсивная ветеринарная помощь

Экстренная и интенсивная ветеринарная помощь

Ekstrennaia i intensivnaia veterinarnaia pomoshch' , Khekett Timoti B.
Хэкетт Тимоти Б.
Item: 854358
$52.07
shipped in 14-16 days
Болезни кошек

Болезни кошек

Bolezni koshek , Chandler E.A.
Чандлер Э.А.
Item: 854359
$117.25
shipped in 14-16 days
Оперативная хирургия собак и кошек (Пер.)

Оперативная хирургия собак и кошек (Пер.)

Operativnaia khirurgiia sobak i koshek (Per.) , Shebits Khorst
Шебиц Хорст
Item: 951595
$117.25
shipped in 14-16 days
Нефрология и урология собак и кошек

Нефрология и урология собак и кошек

Nefrologiia i urologiia sobak i koshek , Elliot Dzhonatan
Эллиот Джонатан
Item: 854387
$109.58
shipped in 14-16 days
Рептилии. Болезни и лечение.

Рептилии. Болезни и лечение.

Reptilii. Bolezni i lechenie. , Iarofke Ditmar
Ярофке Дитмар
Item: 857636
$30.35
shipped in 14-16 days

Items 1-27 of 27

Page